PORLOMS MEJERI ÄR DET ENDA VERKSAMMA YSTERIET I SÖDRA FINLAND, BEKANTA DIG MED VÅR LÅNGA HISTORIA

Porlom Andelsmejeri ägs av mjölkproducenterna och är ett oberoende kooperativ. Mejeriet grundades år 1920, ägs av 15 mjölkproducenter, och sysselsätter 15 personer.

År 2012 tog man emot 6,5 miljoner liter mjölk och omsättningen låg på 9 miljoner euro. Huvudprodukterna är emmentaler, rivna ostar, ostskivor och mjukostar.

Porloms mejeri säljer sina produkter till detaljhandeln, storkök och livsmedelsindustrin. Porlom Andelsmejeri har tillverkat emmentaler sedan det grundades.

Porloms andelsmejeri är numera det ända verksamma ysteriet i södra Finland. Porloms svartstämplade emmentaler har erövrat en betydande marknadsandel i Finland och den exporteras även till andra länder.

HISTORIA

Lantbrukets förvandling

Bonden har alltid varit ryggraden i det finska samhället. Han har alltid älskat sin personliga frihet och integritet. Sålunda är de produktionsanläggningar som lantbrukarna har grundat en återspegling av deras idealiserande tankevärld. Porlom Andelsmejeris historia hör tätt samman med de tre stora omvälvningarna i lantbruket.

De stora förvandlingarna som skedde i början av förra århundradet ledde till grundandet av flertalet andelsmejerier. När skogsindustrin växte till en betydande ekonomisk faktor i den finska ekonomin och stod för en betydande andel i lantbrukets finansiering var det nödvändigt att grunda mejerier.

Den andra stora förändringen skedde under 1950-talet och ledde till undergång för många små mejerier. Kravet på rationalisering, ökade kostnader och beskyddet av huvudstadens mjölkproduktion i Nyland orsakade stor turbulens som var nära att ruinera även Porloms Andelsmejeri.

Den tredje stora omvandlingen föranleddes av Finlands inträde i den europeiska unionen. Inträdet medförde att man öppnade gränserna för billig import av utländska ostar så att nästan alla små ysterier minskade sin lönsamhet och tvingades i konkurs. Även denna tredje förvandling var en mycket svår period för Porlom Andelsmejeri.

Porlom Andelsmejeri är nu och i framtiden ett bevis för den finske bondens entreprenörslust och frihetslängtan. Mejeriet har gått igenom alla förvandlinga och står nu som slutlig segrare.

Herrgårdsmejerier

Herrgårdsmejerierna har fungerat som pionjärer inom mejeriindustrin i vårt land. Deras förebild gav under slutet av 1800-talet svallvågor i form av små andelsmejerier, för Porlom skulle det dröja ytterligare ett kvarts sekel tills detta inträffade. Införseln av separatorn, goda kommunikationer samt lönsamheten av smörtillverkning lyfte boskapshantering till den överlägset viktigaste grenen i lantbruket.

Grundaren av mejeriverksamhet i Porlom tillskrivs den schweiziske arrendatorn Gotfrid Gerner. Porloms herrgårdsmejeri var verksamt i närmare 65 år fram till 1946, då herrgården blev medlem av Porlom Andelsmejeri. Det första mejeriföretaget i Porlom bildades år 1894. Strax därefter grundades Tyskänmäkis mejeri och senare ett mejeriföretag på den plats som det nu verkande Andelsmejeriet ligger på.

Grundandet av Porlom Andelsmejeri

Grundandet av Porlom Andelsmejeri diskuterades första gången år 1913. Då idén för ett andelsmejeri inte fick tillräckligt stöd, beslutade Kaarlo Vuorenalho, Ilmari Myyrä och Kalle Vähämartti, som deltog i diskussionerna, att bilda ett mejeriföretag. En stor del av överenskommelserna var muntliga, på den tiden litade man på en mans ord. Företaget, som bildats av de tre männen, köpte en tomt på byns allmänning och byggde en ostkällare och mejeribyggnad.

Fem år efter bildandet av mejeriföretaget återupptog man diskussionerna om att grunda ett andelsmejeri. Mötet om grundandet av andelsmejeriet hölls den 20:e januari 1920, då de värsta såren efter inbördeskriget hade läkt och tiden för ny utveckling hade fått ordentlig fart. Under pengabristen efter kriget tog man det för givet att mejeriernas centralföretag, Valio, skulle hjälpa mejerier som hamnat i ekonomisk knipa genom förskottsbetalning.

Valios möjligheter var också begränsade vilket resulterade i att många mejerier gick omkull. Porlom fick inga förskottsbetalningar och hotades av nedläggning. I Porlom kunde man inte acceptera en nedläggning av mejeriet, deras enda industriella anläggning. Efter långa överläggningar bildade kommunen ett eget exportföretag.

työmiehet