Hiilijalanjäljettömyys

Porlammin meijerin tavoite: Turvallista ruokaa turvallisesti – mutta hiilineutraalisti – vuoteen 2035 mennessä.

Vuonna 2020 Porlammin meijeri aloitti kokeilun ottamalla käyttöön aurinkovoimalan, jolla tuotetaan sähköä omaan käyttöön. Aurinkovoima sopii käyttöprofiililtaan meille erinomaisesti: turvallisen ruuan valmistamisen kylmäketju alkaa meiltä ja kun energian tarve on suuri, erityisesti lämpimänä aurinkoisena päivänä, sitä on myös runsaasti saatavilla.

Aurinkovoimakokeilusta saamamme tulokset ja kokemukset auttavat meitä tekemään päätöksiä ja valintoja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseksi. Jos kokeilu sujuu suunnitelmien mukaisesti ja investoinnit ovat järkevää toteuttaa, tehtaamme aurinkoenergian tuotto on viiden vuoden päästä 300-500 piikkikilowattia.

Porlammin meijeri aloitti aurinkovoimalakokeilun vuonna 2020.

Porlammin meijerin pitkäaikaisen kehityssuunnitelman on määrä valmistua vuoteen 2023 mennessä, mutta toimenpiteet hiilineutraalin toiminnan tavoitteluun aloitettiin luonnollisesti heti. Toiminnan nykytilan kartoitus ja kehityssuunnitelman vaihtoehdot käydään yhtiössä läpi harkitsevaisesti sekä jo tehtyjen ja suunniteltujen toimenpiteiden ympäristövaikutukset huomioiden.

Raaka-aineiden tehokas käyttö hävikin pienentämiseksi on merkittävä keino keventää hiilijalanjälkeä. Uusi tuotannonohjausjärjestelmä antaa meille paremmat valmiudet suunnitella mahdollisimman pitkiä kelpoisuusaikoja tuotteillemme, hyvin ajoitettuja ja määrällisesti oikean suuruisia tuotantoeriä sekä raaka-aineiden hankintoja.

Turvallisen ruoan pakkaaminen ja hiilijalanjäljen vähentäminen pakkausratkaisuissa voi olla osa ympäristöohjelmaamme. Uusissa tuotteissamme on jo käytössä uusi hiilijalanjäljeltään kevyempi vaihtoehto, joka kuitenkin suojaa ja varmistaa hyvän säilyvyyden tuotteillemme.

Logistiikkaketjussamme käytettyjen raaka-aineiden, pakkausmateriaalien, pahvien, muovien ja metallien kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja -hyödyntämistä haastetaan jatkuvasti ohjataksemme toimintaamme mahdollisimman hiilitehokkaaksi.

Koska tuotantolaitoksemme sijaitsee lähellä Suomen logistista keskipistettä, tavarantoimitukset ja kuljetukset pyritään suunnittelemaan niin, että autot kulkevat mahdollisimman täysinä ja mahdollisimman lyhyen matkan – totta kai turvallisuuden ehdoilla ja kylmäketjut säilyttäen.

Valaistusta on päivitetty vastaamaan sekä nykypäivän että tulevaisuuden vaatimuksia. LED-valot säästävät sähköä jopa 90 prosenttia enemmän perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna. Valoja vaihdetaan ja niiden ohjausta tarkennetaan jatkuvasti.

”Puhtaus on puoli ruokaa”. Tämän takia suunnitelmamme ei olekaan veden käytön vähentäminen, vaan turhan vedenkulutuksen minimoiminen. Vettä säästävät hanojen, työvaatteiden pesu oikean kokoisissa erissä – hygieniaseikat luonnollisesti huomioon ottaen – sekä monien muiden pieniltä kuulostavien toimenpiteiden summana on turhan vedenkulutuksen väheneminen ja käyttämämme Maailman puhtaimman veden arvostuksen lisääntyminen.

Oma pääraaka-aineemme, omistajiemme maito, on yksi osa tuotantoa. Maidontuotannossa on jo aloitettu toimenpiteet, jotka tähtäävät hiilineutraaliin toimintaan. Toimet johtavat toimintamallien kehittymiseen, joita seuraamalla opimme myös kehittämään Porlammin meijerin toimintaa.

Tehokas omavalvonta ja systemaattinen toimintamalli auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme ja löytämään oikeat kehityskohteet. Viiden vuoden ei-tuotannollisten investointisuunnitelmien tärkeinä tarkoituksina on tuotannossa syntyvien jätteiden tehokas kierrättäminen, lämmön talteenoton parantaminen ja kylmäkellarien energiatehokkuuden lisääminen.