Porlammin Osuusmeijeri yhtiöittää juustoliiketoiminnan tytäryhtiöön Porlammin Meijeri Oy:öön

Porlammin Osuusmeijeri on päättänyt eriyttää juuston valmistuksen ja markkinoinnin kokonaan omistamaansa tytäryhtiöön Porlammin Meijeri Oy:öön. Tytäryhtiö Porlammin Meijeri Oy aloittaa toimintansa 30.6.2016, jolloin juustoliiketoiminta siirretään yhtiölle. Yhtiöittämisen avulla vastataan markkinoiden haasteisiin ja parannetaan edellytyksiä juustoliiketoiminnan tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen sekä kehittämiseen.
Porlammin Osuusmeijeri omistaa Porlammin Meijeri Oy:n koko osakekannan. Juustoliiketoiminta on edelleen olennainen osa Porlammin Osuusmeijeri – konsernin toimintaa. Konsernin juustoliiketoiminta tapahtuu järjestelyn jälkeen Porlammin Meijeri Oy:n nimissä, mutta tuotteet tai tuotemerkit eivät järjestelyssä muutu.

Nyt Porlammin Osuusmeijeri siis omistaa 100 % perustamansa Porlammin Meijeri Oy:n osakkeista, mutta yhtiöittäminen mahdollistaa tulevaisuudessa myös yhteistyökumppanien tulemisen osakeyhtiön omistajiksi. Meijerin juustoliiketoimintaa on tarkoitus kasvattaa merkittävästi jatkossa ja useampi omistaja mahdollistasi isommat resurssit toiminnan kehittämiselle.

Porlammin Osuusmeijerin toimitusjohtaja Kari Ollikainen toimii myös Porlammin Meijeri Oy:n toimitusjohtajana.
Uusi yhtiö Porlammin Meijeri Oy jatkaa myös Porlammin Osuusmeijerin logistiikka- ja vuokraustoimintaa.

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Kari Ollikainen
puhelin +358 500 354083
sähköposti kari.ollikainen@porlammin.fi